هاست ویندوز

windows hosting

هاست ویندوز

هاست ویندوز   مجهز به آخرین تکنولوژی های سخت افزاری،نرم افزاری بوده و از کنترل پنل هاست Website Panel جهت مدیریت هاست ویندوز بهره مند می باشد.سیستم عامل این هاست ،ویندوز سرور ۲۰۰۸ می. باشد و دارای آپ تایم و کیفیت بالا و همچنین تمامی کامپونت های زبان های برنامه نویسی asp,asp.net,… را پشتیبانی می کند.شایان ذکر هست که هاست لینوکسی به زبان php را نیز پشتیبانی می کند و در واقع این هاست تمامی نیازهای شما را به عنوان یک برنامه نویس مرتفع می نماید. در صورتی که در حال حاضر از سرویس دهنده هاست خود راضی نیستید ما اطلاعات شما را به صورترایگان به این هاست منتقل می کنیم!

 

تعرفه هاست ویندوز

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 3.5GB LVCoLTD
میزان فضا ۳٫۵ گیگابایت
میزان پهنای باند ۲۲۵ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 2.5GB LVCoLTD
میزان فضا ۲٫۵ گیگابایت
میزان پهنای باند ۱۸۰ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 1.5GB LVCoLTD
میزان فضا ۱٫۵ گیگابایت
میزان پهنای باند ۹۶ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 250MB LVCoLTD
میزان فضا ۲۵۰ مگابایت
میزان پهنای باند ۲۴ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 3.5GB LVCoLTD
میزان فضا ۳٫۵ گیگابایت
میزان پهنای باند ۲۲۵ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 2.5GB LVCoLTD
میزان فضا ۲٫۵ گیگابایت
میزان پهنای باند ۱۸۰ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 1.5GB LVCoLTD
میزان فضا ۱٫۵ گیگابایت
میزان پهنای باند ۹۶ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 250MB LVCoLTD
میزان فضا ۲۵۰ مگابایت
میزان پهنای باند ۲۴ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 150MB LVCoLTD
میزان فضا ۱۵۰ مگابایت
میزان پهنای باند ۱۲ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 3.5GB LVCoLTD
میزان فضا ۳٫۵ گیگابایت
میزان پهنای باند ۲۲۵ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 2.5GB LVCoLTD
میزان فضا ۲٫۵ گیگابایت
میزان پهنای باند ۱۸۰ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 1.5GB LVCoLTD
میزان فضا ۱٫۵ گیگابایت
میزان پهنای باند ۹۶ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 250MB LVCoLTD
میزان فضا ۲۵۰ مگابایت
میزان پهنای باند ۲۴ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 3.5GB LVCoLTD
میزان فضا ۳٫۵ گیگابایت
میزان پهنای باند ۲۲۵ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 2.5GB LVCoLTD
میزان فضا ۲٫۵ گیگابایت
میزان پهنای باند ۱۸۰ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 1.5GB LVCoLTD
میزان فضا ۱٫۵ گیگابایت
میزان پهنای باند ۹۶ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

میزبانی وب ویژه

هاست ویندوز
0 تومان

Special 250MB LVCoLTD
میزان فضا ۲۵۰ مگابایت
میزان پهنای باند ۲۴ گیگابایت
نام کنترل پانل سی پانل
نسخه کنترل پانل آخرین نسخه
تعداد پروتکل اف تی پی نامحدود
تعداد ایمیل اکانت نامحدود
تعداد دیتابیس ها نامحدود
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
تعداد افزودن دامنه نامحدود
بکاپ روزانه / هفتگی / ماهانه

Show Buttons
Hide Buttons
head>