ایران تسلیت

ایران تسلیت

تسلیت ایران


از صمیم قلبمان #سانحه #سقوط هواپیمای مسافربری تهران-یاسوج را تسلیت عرض میکنیم. گویا در بین#
مسافران ، چند عزیز سفرکرده مهندس بودند . در غم از دست دادن همگی هم وطنانمان سوگواریم .
Loadvps.com

ارسال پاسخ