ثبت دامنه

bannerdomain

چرا دامین خود را در لود وی پی اس ثبت کنیم؟

» ثبت دامنه دلخواه در هر لحظه و ۲۴ ساعته

» ثبت دامنه به نام متقاضی

» امنیت بیشتر با دسترسی به قفل کردن دامنه

» ارائه کنترل پنل مدیریتی دامین مبتنی بر وب

» امکان تغییر name server های دامنه توسط مالک دامین

» امکان ثبت name server های اختصاصی دامنه با IP های مورد نظر


  • دامنه، آدرس شما در اینترنت است. داشتن یک دامنه اولین گام برای حضور در وب است. هم اکنون برای ثبت دامنه دلخواه خود اقدام کنید. لازم به ذکر است در سیستم شرکت لود وی پی اس، دامین به نام کاربر ثبت خواهد شد و تمامی حقوق و امتیاز آن متعلق به ایشان می باشد

تعرفه ها

کلیه قیمت‌ها به تومان است
سالیانه دو‌ساله سه‌ساله پنج‌ساله ده‌ساله
com ۵۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
net ۶۵٫۰۰۰ ۱۳۰٫۰۰۰ ۱۹۵٫۰۰۰ ۳۲۵٫۰۰۰ ۶۵۰٫۰۰۰
org ۶۵٫۰۰۰ ۱۳۰٫۰۰۰ ۱۹۵٫۰۰۰ ۳۲۵٫۰۰۰ ۶۵۰٫۰۰۰
biz ۵۵٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۰۰۰ ۲۷۵٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰
info ۵۵٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۰۰۰ ۲۷۵٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰
co ۱۴۹٫۰۰۰ ۲۹۸٫۰۰۰ ۴۴۷٫۰۰۰
ws ۱۱۵٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰ ۳۴۵٫۰۰۰ ۵۷۵٫۰۰۰ ۱٫۱۵۰٫۰۰۰
asia ۷۵٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۲۲۵٫۰۰۰ ۳۷۵٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
mobi ۸۵٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰ ۲۵۵٫۰۰۰ ۴۲۵٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰
me ۱۱۹٫۰۰۰ ۲۳۸٫۰۰۰ ۳۵۷٫۰۰۰ ۵۹۵٫۰۰۰ ۱٫۱۹۰٫۰۰۰
pro ۷۵٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۲۲۵٫۰۰۰ ۳۷۵٫۰۰۰ ۷۵۰٫۰۰۰
tv ۱۶۵٫۰۰۰ ۳۳۰٫۰۰۰ ۴۹۵٫۰۰۰ ۸۲۵٫۰۰۰ ۱٫۶۵۰٫۰۰۰
ir ۱۲٫۰۰۰ ۳۶٫۰۰۰
co.ir ۱۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰
net.ir ۱۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰
org.ir ۱۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰
gov.ir ۱۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰
sch.ir ۱۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰
ac.ir ۱۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰
id.ir ۱۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰
in ۵۵٫۰۰۰ ۱۱۰٫۰۰۰ ۱۶۵٫۰۰۰ ۲۷۵٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰

ثبت دامنه

دامنه، آدرس شما در اینترنت است. داشتن یک دامنه اولین گام برای حضور در وب است. هم اکنون برای ثبت دامنه دلخواه خود اقدام کنید. لازم به ذکر است در سیستم شرکت لود وی پی اس، دامین به نام کاربر ثبت خواهد شد و تمامی حقوق و امتیاز آن متعلق به ایشان می باشد

head>