سامانه پیام کوتاه نرم افزار تحت وبی می باشد که قابلیت ارسال و دریافت sms ( یک پیام متنی که قابل استفاده در دستگاه های تلفن همراه، گوشی های هوشمند و PDAها است ) را بدون نیاز به سخت افزار یا نرم افزار جانبی دارد. همچنین این امکان را به شما می دهد تا ارسال پیام هایتان را برای ساعتی مشخص در آینده که امکان آنلاین بودن برای شما مشکل است تنظیم کنید.

تعرفه ها

پنل چهار ستاره

تومان77,500/ ماهانه

 • ارسال تکی و گروهی
 • ورودی شماره از فایل
 • ورودی از دفترچه تلفن
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • ارسال با کلمات طولانی
 • ارسال با زبان های مختلف
 • تخمین هزینه ارسال
 • گزارشات ارسال و دریافت
 • استفاده از پیام های پیش فرض
 • ارسال زمانبندی
 • کارت ویزیت
 • دفترچه تلفن
 • بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
 • ارسال وپ
 • ارسال هدفمند
 • ارسال فلش
 • پیامک مناسبت و یادآوری
 • پاسخ تبلیغاتی
 • ارسال بر اساس جنسیت و سن
 • ارسال منطقه ای ایرانسل
 • ارسال بر اساس دکل های BTS
 • ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
 • ارسال پیامک مشاغل شهر
 • ارسال پیامک بین المللی
 • ارسال پیامک کارت ویزیت
 • مدیریت رویدادها
 • نظرسنجی و آمارگیری
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • برگزاری مسابقات
 • منشی عضویت
 • تعریف واحدهای سازمانی
 • وب سرویس
 • خدمات هوشمند
 • مدیریت پاسخ از URL
 • مدیریت Remote Database
 • دایورت پیامک
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • خرید آنلاین شارژ
 • خطوط عمومی
 • شماره اختصاصی ۱۵ رقمی
 • تعرفه پیامک ۱۲۵ ریال

پنل سه ستاره

تومان64,500/ ماهانه

 • ارسال تکی و گروهی
 • ورودی شماره از فایل
 • ورودی از دفترچه تلفن
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • ارسال با کلمات طولانی
 • ارسال با زبان های مختلف
 • تخمین هزینه ارسال
 • گزارشات ارسال و دریافت
 • استفاده از پیام های پیش فرض
 • ارسال زمانبندی
 • کارت ویزیت
 • دفترچه تلفن
 • بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
 • ارسال وپ
 • ارسال هدفمند
 • ارسال فلش
 • پیامک مناسبت و یادآوری
 • پاسخ تبلیغاتی
 • ارسال بر اساس جنسیت و سن
 • ارسال منطقه ای ایرانسل
 • ارسال بر اساس دکل های BTS
 • ارسال پیامک های دریافتی به موبایل
 • ارسال پیامک مشاغل شهر
 • ارسال پیامک بین المللی
 • ارسال پیامک کارت ویزیت
 • مدیریت رویدادها
 • نظرسنجی و آمارگیری
 • صندوق انتقادات و پیشنهادات
 • برگزاری مسابقات
 • منشی عضویت
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • خرید آنلاین شارژ
 • خطوط عمومی
 • شماره اختصاصی ۱۵ رقمی
 • تعرفه پیامک ۱۳۰ ریال

پنل دو ستاره

تومان35,500/ ماهانه

 • ارسال تکی و گروهی
 • ورودی شماره از فایل
 • ورودی از دفترچه تلفن
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • ارسال با کلمات طولانی
 • ارسال با زبان های مختلف
 • تخمین هزینه ارسال
 • گزارشات ارسال و دریافت
 • استفاده از پیام های پیش فرض
 • ارسال زمانبندی
 • کارت ویزیت
 • دفترچه تلفن
 • بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
 • ارسال وپ
 • ارسال هدفمند
 • ارسال فلش
 • پیامک مناسبت و یادآوری
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • خرید آنلاین شارژ
 • خطوط عمومی
 • شماره اختصاصی ۱۵ رقمی
 • تعرفه پیامک ۱۴۰ ریال

پنل تک ستاره

تومان15,000/ ماهانه

 • ارسال تکی و گروهی
 • ورودی شماره از فایل
 • ورودی از دفترچه تلفن
 • ارسال با کلمات کلیدی
 • ارسال با کلمات طولانی
 • ارسال با زبان های مختلف
 • تخمین هزینه ارسال
 • گزارشات ارسال و دریافت
 • استفاده از پیام های پیش فرض
 • ارسال زمانبندی
 • کارت ویزیت
 • دفترچه تلفن
 • بازگشت شارژ پیامهای ارسال نشده
 • ارسال وپ
 • ارسال هدفمند
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • خرید آنلاین شارژ
 • خطوط عمومی
 • شماره اختصاصی ۱۵ رقمی
 • تعرفه پیامک ۱۳۰ ریال
جشنواره ها