طراحی سایت با توجه به الگوی رفتاری مغز

طراحی سایت با توجه به الگوی رفتاری مغز

طراحی سایت با توجه به الگوی رفتاری مغز

 

برای فراگیری یک طراحی مناسب باید ابتدا سابقه ی و تاریخچه ی طراحی را مطالعه کنیم . تمامی هنرمندان و طراحان بزرگ تاریخ از قوانین ساده ی طراحی استفاده کرده اند ، صرف نظر از اینکه آنها این قوانین را شکسته و یا از آنها پیروی کرده باشند در اصل این موارد پایه یا ابتدایی و مقدماتی بودند که آنها را به جایگاه های بلند و رفیع رساندند.

در مطالعات متعددی نشان داده شده است که مغز انسان برای ثبت اطلاعات ارئه شده از یک الگوی خاصی استفاده می کند. در اکثر آزمایشات نشان دهنده ی رد دنبال شده توسط چشم انسان ، رنگ های سیر و لغات تیره و کنتراست ها بیشتر نشان داده شده اند که این موضوع بدلیل عادت ها و نحوه یادگیری ما در گذشته است.

برای نمونه در عکس زیر به خوبی می توانید یک الگوی رفتاری از مغز انسان را مشاهده کنید. در عکس های سمت راست و سمت چپ به خوبی می بینید که مغز انسان تقریبا از یک سوم پایانی صفحه پیزی نمی فهمد و آن را نمی خواند و در واقع خسته می شود! این اتافق در عکس سمت راست نمی افتد و فقط به یگ دلیل ساده اینگونه است و آن شکستن سطر های بلند صفحه و کوتاه کردن آن هاست. هیچ لغتی کم نشده ولی حجم مطالب جور دیگری نمایش داده شده است.

همچنین nv طراحی سایت با توجه به الگوی رفتاری مغز نکته ی دیگری که یاد میگیریم این است که چشم ما به طور طبیعی به دو پاراگراف اول توجه بیشتری دارد که این یعنی باید مطاب اصلی و دلخواهمون رو در این دو پاراگراف جا بدهیم.

همچنین در چیدمان مطالب یک سایت دو الگوی ساده می باشد که آن ها را با هم بررسی می کنیم. یک الگوی  “F” و دیگری الگوی “Z” . تفاوت این دو الگو در مقدار مطالب و نوع مطالب است اما نکته ی مشترک هر دو از چپ به راست بودن مطلب است. درواقع اگر به دنبال ارائه یک مطلب منظم هستید که ممکن است مطلب بلندی هم باشد و قسمت های اول آن بسیار مهم است از الگوی F استفاده می کنیم تا مطالب رو در سایت بگذاریم اما اگر مطلب ما فقط متن نیست و عکس های زیادی هم در مطلب ما وجود دارد که اهمیت زیادی دارند و همینطور بار اصلی بر عهده ی متن نیست از الگوی Z استفده می شود.

درباره این الگوی های متن در وبسایت مطالب بیتشری در سایت قرار خواهد گرفت.

الگوی F

 

الگوی Z

برچسب‌ها, , , , ,

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.