دستورات order by و group by در sql

دستورات order by و group by در sql

نام آموزش: دستورات order by و group by در sql

دستور Order By در sql

اطلاعاتی که در دستور select در اسکیوال به عنوان خروجی نمایش داده میشود بی نظم و یا بهتر بگوییم بدون نظم مد نظر ما است.

مقادیر خروجی در ستون های جدول بر اساس مقدار هیج ستونی مرتب نمیشوند .

با دستور دستور Order By میتوان اطلاعات جدول را بر اساس مقادیر یک یا چند ستون برحسب شاخص هایی مثل ترتیب حروف الفبا ، بزرگتر یا کوچکتر بودن اعداد و …مرتب کرد.

ساختار دستور Order By

SELECT column_name(s)
FROM table_name
ORDER BY column_name(s) [ASC|DESC]

علامات [] در اطراف where بدین معناست که میتوانید where را بکار نبرید.

اما اگر بکار بردید حتما باید قبل از order باشد . ASC به معنای صعودی بودن (a to z)و DESC به معنای نزولی بودن است (z to a).پیش فرضش ACS است.

نکته : همچنین این نیز امکان پذیرست که مرتب سازی را بر مبنای بیش از یک ستون انجام دهید .

برای این منظور بخش مرتب سازی کد بالا بصورت زیر در میاید :

ORDER BY "column_name1" [ASC, DESC], "column_name2" [ASC, DESC]

مثال :

Select Name , Family From Person
Where idnumber="11"
Order By Family

خروجی دستور بالا ، اشخاص با شرط ذکر شده در دستور where را بر اساس نام فامیلی مرتب صعودی میکند.

دستور Group By در sql

از دستور Group By در اسکیوال برای دسته بندی یک ستون بر حسب مقادیر مشابه فیلدهای یک ستون دیگر استفاده می شود .

در هنگام استفاده از برخی از توابع درون ساخته SQL که عمل محاسبه ( مثل مجموع و میانگین ) را بر روی داده ها انجام می دهند ،

این مشکل وجود دارد که این توابع قادر به جدا کردن و متمایز کردن اطلاعات موجود در دو ستون نسبت به هم نیستند

و نتایج محاسبات را به صورت کلی برای همه آنها در نظر می گیرند .

در این مواقع از دستور Group By استفاده میکنیم .

ساختار این دستور به صورت زیر است :


SELECT column_name, aggregate_function(column_name)
FROM table_name
WHERE column_name operator value
GROUP BY column_name

دستور Group By در sql وقتی استفاده میشود که ما در حال انتخاب چند ستون هستیم و حداقل یک عملگر محاسباتی در دستور select داریم .

در این زمان ما باید تمام ستونهای دیگر را گروه کنیم.

مثال : در مثال زیر مجموع نمرات هر دانش آموز را بصورت گروه بندی شده بر اساس فیلد نام دانش آموز به خروجی داده می شود :

Select Name ,Sum ( Grade ) As مجموع نمرات
From Class
Group By Name ;

نکته : دستور group by در اسکیوال از جمله ی پرکاربردترین دستورات است که یادگیری کامل این دستور ، میتواند تفاوت اسکریپت نویسی حرفه ای در sql باشد.

دستورات insert delete update در sql

دستورات insert delete update در sql

نام آموزش: دستورات insert delete update در sql

دستور Insert در اسکیوال

دستور Insert در sql برای وارد کردن و ایجاد یک رکورد جدید در جدول استفاده می شود .

دو روش استفاده از این دستور وجود دارد :

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,...)
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)

نکته : می توان در دستور Insert در اسکیوال تعیین کرد که مقادیر مورد نظر به ترتیب به کدام ستون های جدول وارد شوند .

برای این منظور ابتدا نام ستون های مورد نظر را به ترتیب جلوی نام جدول در یک پرانتز وارد کرده و با کاما از هم جدا می کنیم .

سپس مقادیر متناظر را به همان ترتیب پس از واژه Vaues در پرانتز وارد می کنیم .

نکته : چنانچه برای فیلد یا فیلدهایی مقداری در دستور insert در نظر گرفته نشود ، مقادیر پیش فرض تعیین شده

و در صورت تعیین نکردن مقدار پیش فرض جای آنها در جدول خالی می ماند . فقط باید به ترتیب نام ستون ها و مقادیر دقت کرد .

Insert into Student ( Name , Family ) Values ( "Saeed" , "Rajabi" )

در مثال بالا نام Saeed در فیلد Name و نام Rajabi در فیلد Family میرود.

بقیه ی فیلد ها در صورت تعیین کردن مقدار پیش فرض آن مقدار را میگیرند و در صورت تعیین نکردن آن ، مقدار خالی یا Null میگیرند.

دستور Delete در اسکیوال

دستور Delete در sql برای حذف اطلاعات یک رکورد در جدول بانک اسکیوال استفاده می شود.

از دستور delete باید با دقت استفاده شود زیرا امکان بازگرداندن رکورد های حذف شده به این راحتی ها نیست !

DELETE FROM table_name
WHERE some_column=some_value

برای پاک کردن یک رکورد با شناسه مشخص از دستور زیر استفاده میکنیم.

Delete From Person
Where ID = "16 "
دستور Delete *

این امکان وجود دارد که با دستور Delete * بدون حذف یک جدول ، کلیه رکوردهای درون آن را پاک کرد.

Delete From Person

دستور Update در sql

دستور Update در اسکیوال برای تغییر اطلاعات موجود در یک فیلد و جایگزینی آن با یک مقدار جدید به کار می رود .

ویرایش اطلاعات در بانک اس کیوال از جمله مهمترین اعمال هست که با استفاده از دستور Update امکان پذیر می باشد.

UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value

برای ویرایش کردن بیش از یک فیلد به روش زیر عمل میکنیم:

Update Person
Set Name = " bahar" , Family = " shokri" , id-number=" 11 "
Where ID =3222

برای ویرایش یک فیلد دستور زیر را مینویسیم :


Update Person
Set Name =" Ali "
Where Name = " Ahmad "

رسپانسیو کردن متن در سایت

رسپانسیو کردن متن در سایت

رسپانسیو کردن متن در سایت

قبلا در مورد رسپانسیو قالب سایت باهاتون کاملا بحث شد و مطالبی در این مورد در آرشیو سایت وجود داره

امروز میخوایم روش جدید را بهتون یاد بدیم با عنوان رسپانسیو کردن متن در مطالب

با شما هستیم با آموزش رسپانسیو متن روشی که برای واکنشگرا کردن متون وجود دارد

و به طور معمول توسط طراحان استفاده می شود، ریسپانسیو کردن به صورت دستی است.

به این صورت که از طریق دستور media در CSS در سایز های مختلف سایز متن را تعیین می کنند.

البته توجه داشته باشید که در این حالت باید کد زیر را هم به تگ <head> اضافه کنید.

<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>

خب حالا به صورت زیر فونت ها را در سایز های مختلف سایزدهی کنید:

 

@media(max-width:1100px){
h1 {
font-size: 20px;
}
}
@media(max-width:900px){
h1 {
font-size: 15px;
}
}

 

رسپانسیو کردن قالب هم یک روش دیگر نیز وجود دارد :

به منظور واکنش گرا کردن متن های خود، کافیست به جای واحد px یا em از واحد های vw یا vh استفاده کنید.

در صورتی که میخواهید متن شما با توجه به عرض صفحه سایزدهی شود، از واحد vw استفاده کنید.

اگر میخواهید متن با توجه ارتفاع صفحه سایز دهی شود کافیست از واحد vh استفاده کنید.

عددی که به عنوان مقدار وارد میکنید، درصد مورد استفاده قرار میگیرد.

یعنی اگر مثلا سایز یک متن را به اندازه ۲۰vw تعیین کنید، این متن سایز ۲۰ درصد از عرض صفحه را میگیرد.

به لیست زیر دقت کنید:۱vw = یک درصد از عرض صفحه

۱vh = یک درصد از ارتفاع صفحه

۱vmin = از بین ۱vh و ۱vw هر کدام که کوچکتر باشد را انتخاب می کند

۱vmax = از بین ۱vh و ۱vw هر کدام که بزرگتر باشد را انتخاب می کندبه مثال زیر دقت کنید:

 

h1 {
font-size: 5.9vw;
}
h2 {
font-size: 3.0vh;
}
p {
font-size: 2vmin;
}

باید در ادامه اضافه کنیم که رسپانسیو کردن متن میتونه در بهبود سئوی سایت شما کمک کنه.

در CSS3 قابلیتی وجود دارد که میتوانید سایز فونت را با توجه به عرض یا ارتفاع صفحه تعیین کنید.

این قابلیت به دلیل جدید بودن، در ورژن های قدیمی اکثر مرورگر ها اجرا نمی شود

هماهنگ کردن یک قالب با همه دستگاه ها و رزولوشن ها کار سختی است.

اما در این بین میتوان گفت سخت ترین کار، ریسپانسیو کردن متن ها است.

شما میتوانید سایز عناصر دیگر را با واحد درصد بیان کنید اما برای سایز متن، امکان استفاده از درصد وجود ندارد.

بنابراین باید از روش های دیگری استفاده کرد.

امیدوارم این آموزش به درد شما خورده باشه و بتونید در ادامه قالبی بهتر و سایتی بهتر را نیز راه اندازی نمایید.

۵ ترفند افزایش سرعت سایت

۵ ترفند افزایش سرعت سایت

۵ ترفند افزایش سرعت سایت

یکی از مهم ترین نکات در طراحی سایت و حتی پیشرفت سایت مسئله سرعت سایت هستش

که امروز با یک مقاله میخوایم این موضوع را بررسی کنیم

و روشهای جالبی را نیز در مطلب به شما آموزش بدهیم تا سرعت وبسایت  را بالا ببرید

آیا میخواهید سرعت سایت وردپرسی خود را افزایش دهید؟

سریع لود شدن صفحات سایت باعث بهبود تجربه کاربری می شود.

به علاوه بازدید سایتتان را افزایش می دهد و به بهینه سازی از نظر سئو کمک می کند.

در این مقاله یک سری از بهترین ترفند ها برای افزایش سرعت وردپرس و بهینه سازی عملکرد آن را به شما می گوییم.

پس با وب تستر همراه باشید تا با راه های افزایش سرعت سایت آشنا شوید

۱- انتخاب یک هاست خوب انتخاب هاست مناسب میتواند مهم ترین تصمیم برای موفقیت سایت شما باشد.

اگر روی سرویس هاستینگ خوبی قرار ندارید، هر اقدامی که برای افزایش سرعت سایت خود بکنید با شکست مواجه خواهد شد.

اگر در ابتدای کار خود هستید ما به شما ماندگاروب را پیشنهاد میکنیم که به صورت خاص برای میزبانی از وردپرس راه اندازی شده.

به علاوه از سرعت و پشتیبانی خوبی هم برخوردار است.

۲- استفاده از یک افزونه کش

وردپرس با PHP نوشته شده است که یک زبان سمت سرور می باشد.

این به این معنی است که هر بار که درخواستی به سرور ارسال می شود

(کاربر درخواست باز کردن سایت را به مرورگر می دهد) وردپرس پروسه ای را اجرا می کند

که اطلاعات را از سرور دریافت کرده و به مرورگر کاربر ارسال می کند.

این پروسه زمانی که چند کاربر سایت را باز می کنند میتواند سرعت سایت را تا حد زیادی کاهش دهد.

راه حل استفاده از یک افزونه کش می باشد.

به جای تولید هر دفعه ی یک صفحه، افزونه کش یک نسخه کش شده از صفحه سایت را به مرورگر کاربر می فرستد.

ما از افزونه W3 Total Cache در وب تستر استفاده می کنیم و به شما هم پیشنهاد استفاده از آن را میدهیم.

۳- تصاویر بهینه سازی شده برای سرعت

تصاویر یکی از جذابترین محتواهای اینترنت هستند.

معمولا اغلب وبسایت ها در صفحات خود تعداد زیادی تصویر دارند.

زمان زیادی هم برای لود شدنشان صرف می شود.

شما باید مطمئن شوید که تصاویری که در سایت وردپرسی تان قرار میدهید،

برای صفحات وب بهینه سازی شده باشند.

اغلب نرم افزار های ویرایش تصویر به شما اجازه کاهش حجم عکس ها بدون افت کیفیت را می دهند

۵ استفاده از یک اسلایدر سریعتر

در این قسمت از آموزش سایت یاد گرفتید که اسلایدر ها یکی از عناصری هستند که میتوانند باعث افت سرعت سایت شوند.

شما باید مطمئن شوید که از افزونه اسلایدری استفاده می کنید که سرعت را کاهش نمیدهد.

شاید زیاده دیده باشید بعضی سایتها میاد از اسلایدهای فلش استفاده میکنند یا از اسلایدهای گیف متحرک استفاده میکنند

این کار فقط و فقط باعث میشه سایت شما به شدت سرعت پایینی بگیره و هیچ فایده دیگه ای نداره.

پایان آموزش ۵ ترفند افزایش سرعت سایت

راه‌های بالا بردن رتبه الکسا

راه‌های بالا بردن رتبه الکسا

راه‌های بالا بردن رتبه الکسا

رتبه الکسا چیست؟ راه‌های بالا بردن رتبه الکسا 

Alexa.com یک وبسایت معتبر بین‌المللی و یکی از وبسایت‌های جانبی Amazon.com است

که آمار کاملی از رفتار کاربران و نحوه ورود آنها به وبسایت را در سراسر دنیا بدست می‌آورد

و با تحلیل آن اطلاعات، رتبه بندی را انجام می‌دهد. هر چه قدر این عدد به یک (۱) نزدیکتر باشد

به این معناست که رتبه وبسایت، بهتر و بالاتر است که به این رتبه صفحه یا وبلاگ و یا وبسایت، Rank گفته می‌‌شود.

رتبه الکسا براساس تعداد بازدیدکننده‌هایی که سایت را بازدید کرده‌اند محاسبه می‌شود

و هر روز ساعت ۱۲ ظهر به وقت نیویورک رتبه الکسا تغییر می‌کند.

الکسا به صورت آپدیت شده، تعداد بازدیدکنندگان وبسایت و نیز تعداد صفحات وبسایت که توسط بازدیدکننده دیده شده را نمایش می‌دهد

و در قدم اول آماری بر اساس اطلاعات بازدید سه ماهه ارائه می‌کند.


فواید بالا رفتن رتبه الکسا – راه‌های بالا بردن رتبه الکسا 

بالا بردن رتبه الکسا برای همه وبسایت‌ها مفید خواهد بود

زیرا یکی از مهمترین اهداف هر وبسایت افزایش تعداد بازدیدکنندگان آن است

و یکی از آمارهایی که توسط الکسا ارائه می‌شود تعداد بازدیدکنندگان وبسایت است.

همچنین با توجه به اینکه معیار اغلب شرکت‌ها برای درج تبلیغات و آگهی‌هایشان در هر سایت رتبه الکسای آن سایت است،

بالا بودن این رتبه راهی برای نمایش اعتبار وبسایت شما است و رتبه الکسا ابزار خوبی برای مقایسه وبسایت شما با دیگر وبسایت‌های مشابه نیز است.


راه‌های بالا بردن رتبه الکسا

تعداد بازدیدکننده یکی عوامل اصلی در بالا رفتن ترافیک سایت و به دنبال آن رتبه الکسا است،

تعدادی راه حل دیگر نیز برای افزایش ترافیک وجود دارد که در اینجا به آنها اشاره خواهیم کرد:

مرتبا” مطلب جدید به سایتتان اضافه کنید، و این کار را بصورت متناوب انجام دهید

و در نظر داشته باشید که اگر یک روز چند مطلب به سایتتان اضافه کنید

ولی روز‌های بعد هیچ مطلبی اضافه نکنید تاثیر خاصی در رتبه الکسای سایت خود مشاهده نخواهید کرد.

مطالب جذاب و مفید باعث جذب بازدید کننده می‌شود پس مطالب مفید بنویسید تا ترافیک بیشتری داشته باشید و به دنبال آن رتبه الکسای بیشتر داشته باشید.

به سایتتان مطلبی درمورد الکسا، رتبه الکسا و یا نحوه بهبود رتبه در الکسا اضافه کنید،

مدیران سایت‌ها مشتاق‌اند که راه‌های افزایش رتبه الکسا را بدانند بنابراین به سایت شما می‌آیند تا مطلب شما در این زمینه را بخوانند.

نوار ابزار الکسا (Alexa toolbar) را برای مرورگر IE و Alexa Extension را برای firefox دانلود و نصب کنید.

نوار ابزار الکسا بهترین راه برای مشاهده‌ی وضعیت سایت است و وقتی بازدیدکننده سایت را با مرورگری که نوار ابزار الکسا داشته باشد بازدید می‌کند

قطعا به یک ترافیک پربار برای سایت تبدیل می‌شود پس دیگران را هم به استفاده از نوار ابزار الکسا متقاعد کنید.

اگر در یک شرکت کار می‌کنید نوار ابزار الکسا را برای همه کامپیوتر‌های شرکت نصب کنید

و وبسایتتان را به عنوان homepage در مرورگرهای آنها مشخص کنید.

می‌توانید با کافی‌نت‌ها قراردادی ببندید که طبق آن نوار ابزار الکسا را بر روی همه کامپیوترهای کافی‌نت نصب کرده

و وبسایت شما را به عنوان‌homepage در مرورگرها قرار دهند.

چنانچه سایت شما رتبه الکسای قابل قبولی دارد ولی همچنان قصد ارتقاء این رتبه را دارید

با نصب Alexa Rank Widget می‌توانید رتبه الکسای وبسایتتان را برای بازدیدکننده‌ای که نوار ابزار الکسا را نصب نکرده هم نمایش دهید

با نمایش وضعیت رتبه سایت در الکسا در واقع اعتبار سایت شما در مقابل بازدیدکننده قرار می‌گیرد.

آدرس وبسایت خود را در فروم‌های مشهور و فعال قرار دهید.

سایت خود را در دایرکتوری‌ها ثبت کنید. دایرکتوری‌ها فهرستی از وبسایت‌ها هستند

که براساس موضوع دسته‌بندی شده‌اند و بازدیدکنندگان می‌توانند از طریق آدرسی که در دایرکتوری قرار داده‌اید

به وبسایت شما بیایند و به افزایش ترافیک سایت شما کمک کنند.

در شبکه‌های اجتماعی آسیایی و یا فروم‌های آسیایی مطلب بگذارید.

بعضی از وب‌مستر ها می‌گویند که کاربران آسیای شرقی طرفداران بزرگ نوار ابزار الکسا هستند.

تبلیغات سایت خود را بر روی موتورهای جستجوگر مثل گوگل قرار دهید.

سعی کنید طراحی و محتوای وبسایتتان با استانداردهای موتورهای جستجوگر مثل google یا bing هماهنگ باشد

تا هرچه بیشتر مورد بازدید قرار بگیرد و ترافیک سایت بالا برود.

البته بهتر است بدانید که افزایش Page Rank گوگل رابطه مستقیمی با رتبه الکسا ندارد.

به طور مثال در مورد برخی سایت‌ها که Page Rank گوگل خوبی دارند رتبه الکسای خوبی مشاهده نمی‌شود یا بالعکس.


چند نکته  یاد آور بشم: – راه‌های بالا بردن رتبه الکسا 

تبادل لینک با سایت هایی با رنک های متفاوت (به عنوان مثال چندین پیج رنک ۵ و ۴ و ۳ و ۲) میتونه در افزایش رتبه الکسا نقش به سزایی داشته باشه.

طراحی سایت و حجم قالب اون میتونه تاثیر زیادی رو در ماندگاری یک کاربر داشته باشه.

دقت داشته باشید که الکسا به مدت زمانی رو که کاربر در سیات میمونه و تعداد صفحاتی رو که در داخل سایت باز میکنه بسیار اهمیت میده.

سعی کنید بازدید یکتای خود را افزایش دهید:

بازدید یکتا چیست: تعداد ای پی هایی (اشخاصی) که روزانه لینک های شمارو مشاهده میکنند.

دقت داشته باشید که حتما نیازی نیست که این افراد به سایت شما بیان بلکه حتی اگر لینک شما در جای دیگه هم استفاده شده باشه

به عنوان بازدید یکتا برای شما رقم خواهد خورد.

به عنوان مثال عکس هایی رو که شما با لینک مستقیم سیات خودتان در اینترنت منتشر میکنید

و این لینک توسط هر کاربری و در هر سایتی مشاهده بشه برای شما بازدید یکتا به حساب میاد.

سعی کنید تعداد بازدید ورودی خود از موتور های جستجوگر رو افزایش بدید و حتما توجه داشته باشید که ملزمه این کار سئو شدن وب سایت شما است.

برای اینکه وب سایت شما برای تمامی جهان نیز دارای رتبه الکسای مفیدی باشه حتما در ترجمه تگ های کلیدی به زبان انگلیسی توجه داشته باشید.

از قرار دادن لینک سایت خود در سایت های با ترافیک بالا حتما بهره ببرید و سعی کنید که همیشه در صفحات ابتدایی این سایت ها قرار بگیرید.

درباره Table Field Record

درباره Table Field Record

Table چیست؟

جدول ( table ) در پایگاه داده ها چیست؟

داده ها در دیتابیس یا پایگاه داده داخل جدول یا table ها ذخیره میشوند.

هر database میتواند شامل چندین table باشد .هر جدول از تعدادی سطر و ستون تشکیل شده است.

برای تمام ستون ها در دیتابیس بسته به نوع کارکرد آن میتوانید نوع مورد نظر خود را تعریف کنید ،

مقدارهایی که درون هر فیلد ذخیره میشود بایستی با نوع انتخابی فیلد مطابقت داشته باشد.

جدول یک مجموعه ای است از اطلاعات ثبت شده مرتبط و وابسته به هم که از ستون ها و ردیف ها تشکیل شده است.

جداول مهمترین عناصر سیستم های پایگاه داده هستند ، که برای ذخیره و نگهداری سازمان یافته اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند .

جدول بخشی از پایگاه داده است. یک پایگاه داده از جداول مختلف تشکیل شده است.

مثال : برای ذخیره‌سازی انواع مختلف داده ها شما نیازمند ایجاد جداول جداگانه‌ای هستید.

برای مثال، اگر شما یک نرم افزار مدیریت مدرسه دارید، ممکن است نیاز به ایجاد جداول زیر باشد:

دانش آموزان – برای ذخیره لیستی از تمام اعضای دانش آموزان
معلمان – ذخیره لیستی از تمام معلمان
حضور و غیاب – برای پیگیری حضور همه دانش آموزان
MarkList – برای ذخیره لیست علامت همه دانش آموزا


با ادامه مقاله درباره Table Field Record با ما همراه باشید

Field چیست؟

به هر یک از خانه های ستون یک جدول فیلد ( Field ) می گویند .

هر فیلد یکی از خصوصیات آن موجودیت را به همراه مقدار آن مشخص می کند .

هر فیلد در بر گیرنده یک صفت و ویژگی برای موجودیت می باشد ، که دارای ۲ جزء اصلی است :

۱.اسم صفت خاصه : نام صفت مورد نظر را تعیین می کند .

برای مثال فیلد نام ، نام خانوادگی ، و … در جدول اطلاعات مربوط به شخص.

۲.مقدار صفت خاصه : در برگیرنده مقدار برای صفت مورد نظر است .

برای مثال مقدار ” سعید ” به عنوان مقدار برای فیلد نام .

یک فیلد نشانه یک ستون در جدول است. یک رکورد مجموعه ای از فیلدها است.

تمام رکوردها در همان جدول همان فیلدها راخواهند داشت.

مثال درباره فیلد ها : اگر شما یک جدول با نام “Students” داشته باشید، ممکن است زمینه های زیر مورد نیاز باشند:

Name – برای ذخیره نام و نام خانوادگی دانش آموز
Address – برای ذخیره آدرس
DateofBirth – برای ذخیره تاریخ تولد دانش آموز
RegistrationDate – برای ذخیره تاریخ ثبت نام دانش آموز
و …

اگر شما فیلدی را به جدول اضافه کنید، این فیلد به تمام رکوردهای موجود آن جدول اضافه خواهد شد.

در مثال فوق، تمامی رکوردهای جدول در “Students” همان ۴ فیلد را خواهند داشت.


Record چیست؟

رکورد در پایگاه داده چیست ؟

به سطرهای یک جدول رکورد ( Record ) گفته میشود.

هر رکورد مجموعه ای از اطلاعات طبقه بندی شده درباره یک موجودیت خاص است .

موجودیت

موجودیت پدیده ، شی یا فردی در محیط پایگاه داده است که می خواهیم اطلاعات مربوط به آن را نگهداری کنیم .

مثال : به طور مثال در محیط پایگاه داده یک محیط آموزشی، انواع موجودیت ها عبارتند از : دانشجو ، کلاس ، واحدهای درسی ، استاد ، دانشکده و … .

یک رکورد نشان دهنده یک ورودی در جدول است.

یک جدول می تواند هر تعداد رکورد داشته باشد.

مثال از رکورد در پایگاه داده : اگر شما جدول “Students” برای ذخیره اطلاعات دانش آموزان داشته باشید، در این جدول یک رکورد نشان دهنده یک دانش آموز خواهد بود.

برای اضافه کردن دانش آموز به برنامه، باید یک رکورد به جدول “Students” اضافه کنید.

برای پاک کردن یا ویرایش اطلاعات دانش آموز هم باید شما یک رکورد را از این جدول حذف کنید.

امیدواریم ازمقاله آموزشی ( درباره Table Field Record ) راضی بوده باشید.

Database چیست؟

Database چیست؟

مفاهیم پایگاه داده

برای شروع آموزش sql ابتدا باید یک سری تعاریف و مفاهیم را در رابطه با پایگاه داده ، جدول ، فیلد و رکورد ، را آموزش دیده و سپس به سراغ موارد پیشرفته تر بروید.

به طور خلاصه :

مجموعه ای از جدوال پایگاه داده را تشکیل می دهند.

مجموعه ای از رکوردها جدول را تشکیل می دهند.

تمام رکوردها در یک جدول فیلد برابری دارند.

در اکثر موارد ممکن است یک برنامه‌ی پایگاه داده ای چندین پایگاه داده داشته باشد.

در این بخش از آموزش اسکیوال این موارد از مفاهیم پایگاه داده ، به طور کامل توضیح داده شده اند :

Database چیست؟ (دیتابیس چیست؟)
Table چیست؟
Field چیست؟
Record چیست؟
Database چیست؟ (دیتابیس چیست؟)
Database یا دیتابیس یا پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی چیست ؟

Database چیست؟

بانک اطلاعاتی یا پایگاه داده یا دیتابیس (data base) به مجموعه ای از اطلاعات با ساختار منظم گفته می شود.

این پایگاه های اطلاعاتی معمولاً در قالبی که برای دستگاه ها و رایانه ها قابل خواندن و قابل دسترسی باشند ذخیره می شوند.

پایگاه داده اس کیو ال چیست؟

با گسترش طراحی وب سایت های پویا در شبکه جهانی وب نیاز به یک پایگاه داده و بانک اطلاعاتی (database) بزرگ برای مدیریت محتوا احساس میشد.

مدیریت پایگاه داده ها یک فرایند پیچیده است ،

که به طور قابل توجهی با برنامه و زبان برنامه نویسی SQL این نیاز برطرف شده است.

پایگاه داده در اصل مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات است.

این واژه از دانش رایانه سرچشمه می گیرد ،اما کاربر وسیع و عمومی نیز دارد،

این وسعت به اندازه ای است که مرکز اروپایی پایگاه داده (که تعاریف خردمندانه ای برای پایگاه داده ایجاد می کند) شامل تعاریف غیر الکترونیکی برای پایگاه داده می باشد.

در این نوشتار به کاربرد های تکنیکی برای این اصطلاح محدود می شود.

یک تعریف ممکن این است که: پایگاه داده مجموعه ای از رکورد های ذخیره شده در رایانه با یک روش سیستماتیک (اصولی) مثل یک برنامه رایانه ای است

که می تواند به سوالات کاربر پاسخ دهد. برای ذخیره و بازیابی بهتر، هر رکورد معمولا به صورت مجموعه ای از اجزای داده ای یا رویداد ها سازماندهی می گردد.

بخش های بازیابی شده در هر پرسش به اطلاعاتی تبدیل می شود که برای اتخاذ یک تصمیم کاربرد دارد.

برنامه رایانه ای که برای مدیریت و پرسش و پاسخ بین پایگاه های داده ای استفاده می شود

را مدیر سیستم پایگاه داده ای یا به اختصار (DBMS) می نامیم.

خصوصیات و طراحی سیستم های پایگاه داده ای در علم اطلاعات مطالعه می شود.

مفهوم اصلی پایگاه داده این است که پایگاه داده مجموعه ای از رکورد ها یا تکه هایی از یک شناخت است.

نوعا در یک پایگاه داده توصیف ساخت یافته ای برای موجودیت های نگه داری شده در پایگاه داده وجود دارد:

این توصیف با یک الگو یا مدل شناخته می شود.

مدل توصیفی، اشیا پایگاه های داده و ارتباط بین آنها را نشان می دهد.

روش های متفاوتی برای سازماندهی این مدل ها وجود دارد که به آنها مدل های پایگاه داده گوییم.

پرکاربرد ترین مدلی که امروزه بسیار استفاده می شود،

مدل رابطه ای است که به طور عام به صورت زیر تعریف می شود:

نمایش تمام اطلاعاتی که به فرم جداول مرتبط که هریک از سطر ها و ستونها تشکیل شده است

(تعریف حقیقی آن در علم ریاضیات برسی می شود).

در این مدل وابستگی ها به کمک مقادیر مشترک در بیش از یک جدول نشان داده می شود.

مدل های دیگری مثل مدل سلسله مراتب و مدل شبکه ای به طور صریح تری ارتباط ها را نشان می دهند.

در مباحث تخصصی تر اصتلاح دادگان یا پایگاه داده به صورت مجموعه ای از رکورد های مرتبط با هم تعریف می شود.

بسیاری از حرفه ای ها مجموعه ای از داده هایی با خصوصیات یکسان به منظور ایجاد یک پایگاه داده ای یکتا استفاده می کنند.

معمولا DBMS ها بر اساس مدل هایی که استفاده می کنند تقسیم بندی می شوند:

ارتباطی،شی گرا، شبکه ای و امثال آن. مدل های داده ای به تعیین زبانهای دسترسی به پایگاه های داده علاقه مند هستند.

بخش قابل توجهی از مهندسی DBMS مستقل از مدل های می باشد و به فاکتور هایی همچون اجرا،

همزمانی،جامعیت و بازیافت از خطاهای سخت افزاری وابسطه است.

در این سطح تفاوت های بسیاری بین محصولات وجود دارد.

هر database در اسکیوال از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است،این بخشها شامل موارد زیر است :

• Table
• View
• Stored procedre
• Function
• و ….

 

امیدواریم از مقاله آموزشی ( Database چیست؟ ) بهره کافی برده باشید.

دستور شرطی Top در SQL

دستور شرطی Top در SQL

نام آموزش: دستور شرطی Top در SQL

دستورات پیشرفته SQL

دستورات پیشرفته sql و یادگیری و تسلط کامل در آنها ، میتواند تفاوت بین آموزش پیشرفته و حرفه ای با مقدماتی اسکیوال باشد.

و این آموزش مطمئناً برای حرفه ای شدن در اس کیو ال و طراحی وب سایت ها اهمیت فراوانی دارد.

دستورات این بخش بسیار کاربردی و لازم برای کار با اسکیوال می باشد.

امیدواریم مقالات دستورات پیشرفته sql بتواند شما را در این بحث بی نیاز نماید.

در ادامه با مباحث مختلف و عناوین آموزش های دستورات پیشرفته sql آشنا خواهید شد:

دستور شرطی Top در SQL
عملگر Like در SQL
علامت های شرطی در Like
عملگر In در شرط های sql
عملگر BETWEEN در شرطهای sql
Alias در اس کیو ال
دستورات پیوند و Join در SQL
دستور INNER JOIN در sql
دستور LEFT JOIN در sql
دستور RIGHT JOIN در sql
دستور FULL JOIN در sql
عملگر UNION در اسکیوال
دستور SELECT INTO در sql
مقدار Null در اس کیو ال
دستور ISNULL در اس کیو ال

 

در این قسمت از آموزش با عنوان اول یعنی دستور شرطی Top در SQL آشنا می شوید

و در روزهای آتی به دیگر عناوین این سری از آموزش های جامع sql خواهیم پرداخت.

با ما همراه باشید تا استاد بزرگ sql شوید.


دستور شرطی Top در SQL

دستور TOP در sql

دستور TOP در دستور select اسکیوال ، تعداد رکوردهای خروجی را مشخص میکند.

دستور top در sql برای جداولی که بالای هزاران رکورد دارند بسیار مفید میباشد.

خروجی با تعداد رکوردهای بالا بر روی کارایی برنامه ی مرتبط با sql ممکن است تاثیر بگذارد.

مثال : با مثال زیر ما ۲ رکورد از جدول را انتخاب می کنیم :

SELECT TOP 2 * FROM Persons

مثال : با مثال زیر ما میتوانیم ۵۰ درصد از رکوردها در جدول بالا را انتخاب کنیم :

SELECT TOP 50 PERCENT * FROM Persons