کاهش حملات DDoS

دیواره آتش

مقابله با تهدیدات امنیتی

U�O�U?U� O�U?O?O�U?O? memory limit O?O� U?O�O?U?O�O?

نحوه افزایش memory limit در وردپرس

U�O�U?U� O�U?O?O�U?O? memory limit O?O� U?O�O?U?O�O?

 

O�U�O?U�O�U� O?O�U?O? U�O?O?O�U?O�U� U?U�U? O�O? U�O�O�U�O�U?U? O�O?O? U�U� O?U� O?O?O?O? O�U�O�O�U� U�U? O?U?O? O?

O�U�O� U?O�U�U? U?O?O�U� U�O�O?U� U?U� U?U�O�U?U?U� U?O� O�U�O�O�U� U�O�O�U�O�U? O?U?U?O� U�O�O�U? O?O� O�O�O�U? U?O�O?U?O�O?U? U?O� O?O?U� O�O�U?O?U� U�U?O�O�U� U�U?U�U�U� U? O�O�U?U�O� O?U� O?U�U� O?U?O� O�O?O?:
Fatal error: Allowed memory size of 33554432 bytes exhausted (tried to allocate 2348617 bytes) in /home4/xxx/public_html/wp-includes/plugin.php

on line xxx
O�O? O�U?U�O�O�U?U? U�U� O�U?U� U�O?O�U�U� U?U�U? O�O? U�O?U�U�O�O? O�O�U?O� U�O�O�O?O�O�U� O�O?O? O?

O?O�U�U?U� U?O�U?O?U?U� U�U� O?O� U�U?O�O?O? O?U?O�U?O�O�O?U? O?O?U?U�.

O?U�O? O�U?U�U�U� O?O� O�U?U� O�O�O� U�U?O�O�U� U�U?O?U?U� O�U?U� O�O?O? U�U� U?O�O�U? O�O?O?O�U� O?O?U� O�O? U�O�O?U?O?U?O? O�O�U?O?U� U?U?O? U?O�O� O?U?O?O?O� O?O?U� O�O?O?

U�U� O�O�U� O�U�a�?U�O�U? U�O?U?O�U?O?U? U�U� O?O�O�O? O?

O�U�O� U�O� O?O� O�U?U� U�U�O�U�U� O?O�O?U�a�?O?O�U?U� O�U?O? O�U?O?O�U?O? memory limit O�U? O?U�O?U?U� U�O?O�U?U? U�U?U�U�U?U�.
O?O� O�O?O?O?O� wp-config.php O�U? U�U� O?O� O�U?O? O?O�U?O�U�O?U?O�U? U?O�O?U?O�O?O?U?U� U�O?O? O�U? O?O�O? U�U�U?O?

U? O?O?O? O�O� O?U?O� O�U? O?O� O?U? O�O�U�U? php O�O�O�U?U� U�U�U?O?:
define(a�?WP_MEMORY_LIMITa��, a�?۱۲۸Ma��);

O?O� O�U?U�O�O� U�O� U�O�O?U?U?O? O�O�U?O?U� O�U? O?U� ۱۲۸U�U?O�O?O�U?O? O�U?O?O�U?O? O?O�O?U?U�.

O�U?O� O?O?O? O�O? O�U?U�U�O�O� U�U�U�U�O�U� U�U�U?U� O�O�O� O�U? U�O?O�U�O?U� U�U?a�?U�U�U?O? O?

O?O�U?O? O?O� O�O�O�O�U� O?U�U�O?U� U�O�O?O? O�U?O?O?U?U� O?U�O�O? O?U?U?O�U?O? U�U� O?U� O�O�O?U�O�U� O?U?O�O? O?

O?U� U?O�U?U� php.ini U�O�O�O�O?U� U�U?U�U�O? U? memory limit U?O� U�U�U?U� U�O�O?U?U?O? O�O�U?O?U� O�U? O?O�O�U? O?U�O� O�U?O?O�U?O? U�U?a�?O?U�O?.


 

O�O�U� O?U?U?O� :

O�O�U? O�U�O�U?U? O�O? O?O� O�U?U� O�O�O� U�O�U?U?O?O? O?U� O�U?U� O?O?O�O? O?O�U?U?O?:
wp-includes/default-constants.php U?O�U?U� U�O? O�O� U?U?O?O� U�U�U?O? U? O?U� U�U?O?O�U� O?U�O�U?O�U� O�U?O? O?O?U?U?O� O?O?U�U?O?:
U� global $blog_id;
U?
U? // set memory limits
U? if ( !defined(a�?WP_MEMORY_LIMITa��) ) {
U� if( is_multisite() ) {
U� define(a�?WP_MEMORY_LIMITa��, a��۶۴Ma��);
U� } else {
U? define(a�?WP_MEMORY_LIMITa��, a��۹۶Ma��);
U? }
U�U� }

 

U?O�O�U�U?O? U�U�U�U?O? U�U� O�O?U�O� U?U� O?U� O?U? O�O? U?O�U?U� U�O�U�U?O� O?U?U?O�U?O? O?O� O?O� O�U?O�O? O?O�U?O? U�O?U�U� O�O�U?U?O?U?U� U�U�O�U?U?O?.

 

O�U?O� O?O� O�U?U� O�O�U� O�U� U�O� U�O?U�U�O?O�U� O�U� U�O?O? O?O� U?O?O?U?O?O�U�U? U�O�O?O? O�O�O?O?O�O� O?O�U�O�O�O� U�U�U?O? U? O�U?O� U�U?U� U�O?O�U� U�O?U�U� O?U�O� O�O� O�U?O? U�U�O�O? O?U� U?U�O� O?O?U?U?O� U�O�O?O? O?O�O?U?O?.

 

O�U�U?O?U?O�O�U?U� O�O? U�U�O�U�U� ( U�O�U?U� O�U?O?O�U?O? memory limit O?O� U?O�O?U?O�O? ) O?U�O�U� U�O�U?U? O?O�O?U� O?O�O?U?O?.


برچسب های این مطلب :

خواندن این مطالب به شما پیشنهاد میشود

Show Buttons
Hide Buttons
head>