تیم Load VPS در سال ۱۳۹۰ و به سرپرستی مهندس ابراهیم شیبانی تشکیل گردید و هدف آن ارائه ی خدمات به وبمستران بزرگ ایرانی است که تا به حال توانسته ایم افتخار خدمت به بسیاری از وبسایت های بزرگ را در کارنامه ی خود داشته باشیم.